top of page
14052460_edited_edited.jpg

RAZISKAVE IN RAZVOJ

-Socialni in psihosocialni razvojni modeli

Stationery

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

-Digitalna pismenost
-Varovanje in krepitev zdravja

Illustrated Music World

KULTURA

-Umetnostne dejavnosti
-Produkcija dogodkov

Socioforma je zavod, ki se ukvarja z raziskovanjem družbenih pojavov na različne načine: skozi znanstveno raziskovanje, produkcijo dogodkov, ozaveščanjem, kreativnostjo in imaginacijo. V ospredje postavlja tematike, ki so zapostavljene, premalo raziskane, tabu ali kako drugače odrinjene od vsakdanjega, javnega ali znanstvenega diskurza. Zavod teži k združevanju različnih disciplin in perspektiv na družbeni svet in človeško duševnost.

bottom of page